Træning uge 20

Hej

Så ligger der tilmeldinger klar til træning i næste uge 😀 Det er samme setup som sidste uge. Er holdet fyldt op bedes i skrive jer på ventelisten, så vil vi rykke rundt så alle kan komme til træning 😀

https://sbmx.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx

Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Træningsstart

Hej alle sammen

Så har kommunen åbnet for at vi langsomt kan komme i gang 😊, dog ikke som vi er vant til, da vi skal efterleve kommunens/statens krav.

Vi starter træning mandag den 4. Maj på nedenstående tidspunkter og alle bedes forlade området lige efter endt træning, så vi ikke bliver for mange.

T1 træner fra 17:30 til 18:15 (Mandag + Torsdag)

T2 træner fra 18:20 til 19:05 (Mandag + Torsdag)

T3 træner fra 19:10 til 20:00 (Mandag + Torsdag)

Retningslinier fra klubbens side.

 • Man skal før deltagelse indbetale kontingent, i bedes tilmelde jer samme hold i var på i Hallen eller sidste sæson. – https://sbmx.klub-modul.dk/cms/TeamEnrollmentalt.aspx?TeamNameID=14
 • Alle skal selv have alt udstyr, kom omklædt så i ikke skal klæde om på banen. (Husk fyldte drikkedunke)
 • Det vil ikke være muligt at leje klubbens cykler og udstyr. Vi tilbyder heller ikke prøve træning i denne periode.
 • Klubhuset + toiletter vil være lukket grundet rengøring.
 • Max 9 på banen af gangen + en træner (Vi køre kun 3 på gaten ad gangen, for at overholde afstands kravene på 2 meter)
 • Hvis men har symptomer som fx. Feber, hoste, forkølelse, muskelømhed bedes i holde jer hjemme. Opstår symptomerne under træning går i straks hjem, selv ved milde symptomer.
 • Alle regeringens udstrukne regler SKAL efterleves, de kan ses længere nede.
 • Kun en Forælder/værger pr. barn og i må kun opholde jer i bilen, eller i kan gå en tur i området under træning. Forældre/værger må IKKE opholde sig på og omkring banen.

For at have et overblik på hvor mange der tilmelder sig træning, bedes i efter i har betalt kontingent, tilmelde jer træning under Event – https://sbmx.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx
Er træningen fyldt op bedes i sætte jer på ventelisten og skrive i bemærkningen hvilke træning i ønsker at tilmelde jer. Så vil vi prøve at få kabalen til at gå op ved evt. at rykke nogle èt hold op.

Ingen må komme til træning uden at have tilmeldt sig inden. Dette er for at sikre sig, at vi ikke bliver for mange.

Skanderborg Kommunes forventninger til den gradvise åbning læner sig op ad regler og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter, anbefaler Sundhedsstyrelsen at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvor dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles badefaciliteter (kommunale såvel som foreningsejede faciliteter) stadig ikke vil være tilgængelige

Hvis man som forening vælger at afholde udendørs idrætsaktiviteter, opfordrer DIF/DGI desuden til, at det sker inden for disse rammer:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Medlemmer af forening/klub møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Vi håber op jeres opbakning og forståelse, så vi kan komme i gang under trykke forhold.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen og træner gruppen.

—OPDATERING— SKANDERBORG BMX KLUB INDKALDER TIL ÅRSMØDE OG ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

Hej alle sammen

Som tidligere følger klubben statsministeriets anbefalinger og rykker alle aktiviteter frem til og med den 10. Maj.

Vi i bestyrelsen håber i vil støtte op om klubben når vi kommer på den anden side af denne situation.

Så vi igen kan komme til at køre noget BMX og have nogle fantastiske stunder med jeres børn.

Vi håber at kunne gennemføre Generalforsamlingen den 23. Maj kl. 13:00, men følger situationen og kommer med en fast dato når vi igen må samles.

Vi håber på jeres forståelse.

Med venlig hilsen
Bestryelsen -Skanderborg BMX

SKANDERBORG BMX KLUB INDKALDER TIL ÅRSMØDE OG ORDINÆR GENERAL FORSAMLING 2020

Hej alle nuværende/sidste års medlemmer af Skanderborg BMX klub.

Skanderborg BMX klub indkalder til årsmøde og ordinær general forsamling 2020

Lørdag den 14. marts 2020 kl. 13.00 – I klubhuset på banen i Stilling, Teglgraven 3, 8660 Skanderborg

Klubben byder på kaffe og kage.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1. marts 2020. 
Forslag sendes til henrik@s-bmx.dk

———————–

§15. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:                                                    

a) Valg af dirigent.  
b) Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.
c) Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
d) Behandling af indkomne forslag.
e) Skriftlig afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.
I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal:
Valg af formand, samt 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem til ledergruppen.
f) Eventuelt.

———————
§14. Generalforsamling.

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

3. Ved henvendelses til formanden eller et medlem af ledelsen, skal det tidligst 4 dage før generalforsamlingen være muligt for interesserede at få udleveret en kopi af revideret regnskab og evt. indkomne forslag.

4. Stemmeret har alle medlemmer over 14 år. Forældre eller værge kan afgive stemme ved gyldig fuldmagt for medlemmer over 14. år. For medlemmer under 14 år overgår stemmeretten til forældre eller værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Indehavere af DMU official licens tilknyttet Skanderborg BMX Klub har ligeledes stemmeret.

5. Valgbar til ledelse og ledergruppen, er Klubbens myndige medlemmer samt forældre/værge til Klubbens medlemmer. Ingen kan vælges mod sin vilje.

6. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal til skriftlig afstemning og opnå 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg (simpelt flertal) med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige hvis blot en på generalforsamlingen ønsker det. Ledergruppens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside, senest den 1. marts.

7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen).

Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør §14 stk. 6 kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Med venlig hilsen

Henrik Kopietz – Formand

Åben hus Torsdag 12/9

Hej alle sammen 😊

Vi holder åben hus den 12.09.2019 kl: 17.30 – 20.00 Så kom frisk drenge og piger. Prøv en super sej sport med fart i pedalerne. 🏁

Klubbens kører vil være der til deres normale træning, så i kan få fornemmelsen af, hvordan sporten udføres.

Der vil være mulighed for, at låne cykel og udstyr.
Hvis man bliver sulten undervejs, kan man få sig en pølse med brød eller, hvis man er mere til den søde side, kan man også få sig et stykke kage. 🌭🍰 Sodavand 5,-

Vi håber på, at se så mange, som muligt 😊