Licens 2017

LICENS OG LØB efter overgangen til DCU.

  • Alle løb vil  som udgangspunkt være licensløb, og betyder dermed at alle ryttere skal have konkurrence licens for at stille til start. (Dog ikke klubløb mm.)
  • Skanderborg BMX bliver registreret som ELITE KLUB i DCU regi, – således kan der som medlem af klubben tegnes konkurrencelicens til alle konkurrence klasser.

Klik her for info om tegning af licens: http://ny.cyklingdanmark.dk/medlem/licens/vejledning-til-dcu-licenssystemet.html

OBS:
På grund af skiftet fra DMU til DCU er BMX kørere fra 1. januar 2017 ikke længere omfattet af en ulykkesforsikring via forbundet.
I skal som kørere og forældre være opmærksom på dette, og evt. tegne en fritidsulykkes forsikring.
Tal med jeres forsikring om dette, og undersøg hvorledes netop jeres forsikrings selskab tolker BMX sporten, og om der skal tegnes ekstra dækning.
Forsikring er alene udøver af sporten og dennes forældres/værgers ansvar. BMX klubben kan ikke, i forbindelse med træning og løb, gøres ansvarlig og erstatnings pligtig for uheld med personskade til følge.