Kontakt

Formand: Gert Børgesen mobil: 4033 6637 (helst aften efter 19.00 ) – gert@s-bmx.dk

  1. Sponserering.
  2. Teknik og udstyr på bane og klubhus.
  3. Økonomi vedr. løb og løbstilmelding.
  4. Spørgsmål relateret til DMU og DIF, kontakt til kommnune.
  5. Øvrige spørgsmål.

Spørgsmål vedr. leje af bane til private eller skole arrangementer sendes til: event@s-bmx.dk

Økonomi formand: Morten Kudahl mobil: 2128 0268 (aften) – kasserer@s-bmx.dk

  1. Licens / licens kort og medlemmer
  2. Økonomi, – generelt