Kontakt

Formand: Henrik Kopietz mobil: 2588 8995 (mellem 19.00 – 21.00 ) – henrik@s-bmx.dk

    1. Sponsorering.
  • Teknik og udstyr på bane og klubhus.
  • Økonomi vedr. løb og løbstilmelding.
  • Spørgsmål relateret til DCU og DIF, kontakt til kommnune.
  • Øvrige spørgsmål.

Spørgsmål vedr. leje af bane til private eller skole arrangementer sendes til: event@s-bmx.dk

Økonomi formand: Søren – kasserer@s-bmx.dk

    1. Licens / licens kort og medlemmer
  • Økonomi, – generelt