Klargøring af banen

I weekenden 14.-15. april skal banen i Teglgraven klargøres til udendørssæsonen.

Af ting der skal laves, kan nævnes:
1. Banen + udenomsarealer
2. Klubhus + skumgrav skal males
3. Rengøring af klubhus
4. Oprydning i containere
5. Cykler og hjelme skal hentes i BMX hallen i Harlev og rengøres.

Vi har som sædvanlig brug for hjælp fra så mange som muligt, og det kan kun lade sig gøre ved fælles hjælp. Så mød op med godt humør og energi, og husk praktisk arbejdstøj.

Der er oprettet en begivenhed på Facebook – https://www.facebook.com/events/1850030515294203/ – så meld venligst tilbage om du/I kan deltage. Både lørdag og søndag er som udgangspunkt reserveret, men hvis vi er nok, kan vi måske klare det om lørdagen.
Vel mødt

Distrikt træning i region syd/vest

Kære medlemmer

DCU er ved at etablere distrikt træning i region syd/vest – altså i din region.
Distrikt træning er for de ryttere som minimum kører expert/pige 10 år og som kører løb og har licens.

Vi har i år været så heldig, at Mike Kaltoft og Jakob Mikkelsen har tilbudt at være træner for distrikt træning i region syd/vest.

Der afholdes distrikt træning 10 gange om året fordelt på forskellige baner i området. Distrikts træningen er for både drenge og piger. Træningen afholdes på en hverdags aften mellem kl. 18-20 og der trænes på 6 forskellige baner, dog med hovedvægt på Taulov BMX og Haderslev BMX baner.
Der er mødepligt til træningerne.
Rytterne bliver opdelt i to grupper efter deres kunnen. De to grupper træner samme dag og på samme tidspunkt, men på to forskellige steder på banen, og med hver deres træner.

Det koster 500 kr. at deltage.

Første træning er i Taulov torsdag den 5. april kl. 18-20. Træningen vil blive afholdt som åbentræning, hvor alle der opfylder nedenstående krav er velkomne.

Krav til rytter
Rytter skal minimum fylde 10 år i 2018
Rytter skal have licens og deltage i løb
Rytter skal være engageret og ønske at udvikle sine BMX kompetencer
Yderlig information kan findes på Facebook siden Træning på tværs – BMX Region Syd – Kører

https://www.facebook.com/groups/416497192019147/

Der er max. plads til 32 ryttere og vi forbeholder os ret til at udtage de bedst kvalificeret, hvis vi når over 32 deltager. Ved en evt. udtagelsen vil rytter i aldersgruppen 10-14 blive foretrukket. Udvælgelsen foretages af trænerne.

Indkaldelse til årsmøde og ordinær general forsamling 2018

SKANDERBORG BMX KLUB INDKALDER TIL ÅRSMØDE OG ORDINÆR GENERAL FORSAMLING 2018

Onsdag den 21. marts 2017 kl. 18.00 – I BMX hallen i Harlev, Snåstrup vej 7, Harlev.

Klubben er vært med en bid brød – Så vil du have lidt at spise, så tilmelder du dig på mail gert@s-bmx.dk

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14. marts 2018. Forslag sendes til gert@s-bmx.dk

§15. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
a) Valg af dirigent.
b) Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.
c) Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
d) Behandling af indkomne forslag.
e) Skriftlig afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.
I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal:
Valg af formand, samt 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem til ledergruppen.
f) Eventuelt.
————–
§14. Generalforsamling.
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
3. Ved henvendelses til formanden eller et medlem af ledelsen, skal det tidligst 4 dage før generalforsamlingen være muligt for interesserede at få udleveret en kopi af revideret regnskab og evt. indkomne forslag.
4. Stemmeret har alle medlemmer over 14 år. Forældre eller værge kan afgive stemme ved gyldig fuldmagt for medlemmer over 14. år. For medlemmer under 14 år overgår stemmeretten til forældre eller værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Indehavere af DMU official licens tilknyttet Skanderborg BMX Klub har ligeledes stemmeret.
5. Valgbar til ledelse og ledergruppen, er Klubbens myndige medlemmer samt forældre/værge til Klubbens medlemmer. Ingen kan vælges mod sin vilje.
6. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal til skriftlig afstemning og opnå 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg (simpelt flertal) med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige hvis blot en på generalforsamlingen ønsker det. Ledergruppens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside, senest den 1. marts.
7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen).
Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør §14 stk. 6 kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Klubkontingent og holdtilmelding, 2018

Tilmelding til klubben og holdtilmelding, 2018

Klubkontingent /medlemskab af Skanderborg BMX inkluderer organiseret BMX træning på forskellige hold. Klubkontingent dækker hele 2018, og giver rabat på træning i BMX hallen i vinter halvåret.

Træning på banen i Stilling er fra primo april til primo november.

Hvis man vil køre løb i DCU regi (Licensløb) skal der indløses konkurrencelicens fra DCU.

Kvik guide tilmeldinger:

Klubkontingent /medlemskab: tilmelding via vores klubmodul,- husk der skal oprettes en profil på siden for tilmelding, eller hvis du har en profil fra sidste år skal du bare logge ind. Følg nedenstående link for tilmelding.

Indløsning af DCU (Dansk Cykle Union) konkurrencelicens via DCU hjemmeside.

 

Vintertræning i BMX hallen 2017/2018

Mandag den 13. november rykker al træning fra banen i Stilling til vores BMX hal i Harlev.

Igen i år samarbejder vi med Falcon BMX om træningen. Vi træner frem til ca. medio april

Hold og trænere kan i se mere info om i dette link: /cms/clubsbmx/ClubImages/Harlev BMX hal-traeningstider 2017-2018.pdf

Tilmelding finder du via dette link.: http://s-bmx.dk/2016/10/15/tilmeldinger/