Indkaldelse til årsmøde og ordinær general forsamling 2018

SKANDERBORG BMX KLUB INDKALDER TIL ÅRSMØDE OG ORDINÆR GENERAL FORSAMLING 2018

Onsdag den 21. marts 2017 kl. 18.00 – I BMX hallen i Harlev, Snåstrup vej 7, Harlev.

Klubben er vært med en bid brød – Så vil du have lidt at spise, så tilmelder du dig på mail gert@s-bmx.dk

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14. marts 2018. Forslag sendes til gert@s-bmx.dk

§15. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
a) Valg af dirigent.
b) Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.
c) Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
d) Behandling af indkomne forslag.
e) Skriftlig afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.
I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal:
Valg af formand, samt 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem til ledergruppen.
f) Eventuelt.
————–
§14. Generalforsamling.
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
3. Ved henvendelses til formanden eller et medlem af ledelsen, skal det tidligst 4 dage før generalforsamlingen være muligt for interesserede at få udleveret en kopi af revideret regnskab og evt. indkomne forslag.
4. Stemmeret har alle medlemmer over 14 år. Forældre eller værge kan afgive stemme ved gyldig fuldmagt for medlemmer over 14. år. For medlemmer under 14 år overgår stemmeretten til forældre eller værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Indehavere af DMU official licens tilknyttet Skanderborg BMX Klub har ligeledes stemmeret.
5. Valgbar til ledelse og ledergruppen, er Klubbens myndige medlemmer samt forældre/værge til Klubbens medlemmer. Ingen kan vælges mod sin vilje.
6. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal til skriftlig afstemning og opnå 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg (simpelt flertal) med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige hvis blot en på generalforsamlingen ønsker det. Ledergruppens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside, senest den 1. marts.
7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen).
Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør §14 stk. 6 kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Klubkontingent og holdtilmelding, 2018

Tilmelding til klubben og holdtilmelding, 2018

Klubkontingent /medlemskab af Skanderborg BMX inkluderer organiseret BMX træning på forskellige hold. Klubkontingent dækker hele 2018, og giver rabat på træning i BMX hallen i vinter halvåret.

Træning på banen i Stilling er fra primo april til primo november.

Hvis man vil køre løb i DCU regi (Licensløb) skal der indløses konkurrencelicens fra DCU.

Kvik guide tilmeldinger:

Klubkontingent /medlemskab: tilmelding via vores klubmodul,- husk der skal oprettes en profil på siden for tilmelding, eller hvis du har en profil fra sidste år skal du bare logge ind. Følg nedenstående link for tilmelding.

Indløsning af DCU (Dansk Cykle Union) konkurrencelicens via DCU hjemmeside.

 

Vintertræning i BMX hallen 2017/2018

Mandag den 13. november rykker al træning fra banen i Stilling til vores BMX hal i Harlev.

Igen i år samarbejder vi med Falcon BMX om træningen. Vi træner frem til ca. medio april

Hold og trænere kan i se mere info om i dette link: /cms/clubsbmx/ClubImages/Harlev BMX hal-traeningstider 2017-2018.pdf

Tilmelding finder du via dette link.: http://s-bmx.dk/2016/10/15/tilmeldinger/

Klub medlemsskab 2017

KLUB MEDLEMSSKAB 2017:  (opdateret 1.11.2017)

  • Klub kontingent dækker medlemskab af Skanderborg BMX samt organiseret træning på de forskellige hold.
  • Pris kr. 150,-  gældende fra tilmeldings dato og kalenderåret ud. (fra oktober frem til 31.12)
  • Tilmelding sker online via vores klubmodul. Klik på et af linkene herunder for tilmelding og betaling.

(opdateret 1.11.2017 – husk træning i starter op i  BMX hallen fra først i november, særskit tilmelding nødvendig. Find info under Harlevhallen –http://s-bmx.dk/hallen/ )

Tilmeldig til klubben (klubmedlemsskab) for resten af 2017 finder du her: http://sbmx.klub-modul.dk/cms/ProfileMaintainEnrollment.aspx?TeamID=35

Øvrig info om licens finder du her: http://s-bmx.dk/licens-2017/

OBS: På grund af skiftet fra DMU til DCU er BMX kørere fra 1. januar 2017 ikke længere omfattet af en ulykkesforsikring via forbundet.I skal som kørere og forældre være opmærksom på dette, og evt. tegne en fritidsulykkes forsikring. Kontakt evt. forsikring om dette, og undersøg hvorledes netop jeres forsikrings selskab tolker BMX sporten, og om der skal tegnes ekstra dækning. Forsikring er alene udøver af sporten og dennes forældres/værgers ansvar. BMX klubben kan ikke, i forbindelse med træning og løb, gøres ansvarlig og erstatnings pligtig for uheld med personskade til følge.

Tilmeldinger til Harlev BMX hal 2017-2018

SÅ ER DER ÅBENT FOR TILMELDINGER TIL VINTERENS BMX TRÆNING I HARLEV BMX HAL – 2017 / 2018

Mere information om trænings tider og hold på dette link: Harlev BMX hal-traeningstider 2017-2018

>Klik på den én af nedenstående link for at gå direkte til tilmelding og betaling<

Tilmeldinger for alle klubber – (undtaget Skanderborg og Falcon tilmelding er længere nede på siden)

  T1 Hold – ATK Trin 1: Fra 0 til 2 erfarings år: Nybegynder (aldersklasse 6– 8 år) Tilmeld T1 KLIK HER 
 T2 hold- ATK Trin 2: Fra 2 til 5 erfarings år: Avanceret begynder (aldersklasse 9 – 11 år)  Tilmeld T2 KLIK HER
ATK Trin 3: Fra 5 til 8 erfarings år: Den kompetente BMX’er (aldersklasse 12 – 14 år) Tilmeld T3 KLIK HER
ATK Trin 4 (tidl. betegnet kraftcenter) Fra 8 til 12 erfaringsår: Den kyndige BMX’er (aldersklasse 13 – 16år)  Tilmeld T4 KLIK HER

Tilmelding herunder kun for Skanderborg BMX og Falcon BMX kørere:

 T1 Hold – ATK Trin 1: Fra 0 til 2 erfarings år: Nybegynder (aldersklasse 6– 8 år) Tilmeld T1 KLIK HER
T2 hold- ATK Trin 2: Fra 2 til 5 erfarings år: Avanceret begynder (aldersklasse 9 – 11 år) Tilmeld T2 KLIK HER
ATK Trin 3: Fra 5 til 8 erfarings år: Den kompetente BMX’er (aldersklasse 12 – 14 år) Tilmeld T3 KLIK HER
ATK Trin 4 (tidl. betegnet kraftcenter) Fra 8 til 12 erfarings år: Den kyndige BMX’er (aldersklasse 13 – 16år) Tilmeld T4 KLIK HER
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Alle felter med * SKAL udfyldes