SKANDERBORG BMX KLUB INDKALDER TIL ÅRSMØDE OG ORDINÆR GENERAL FORSAMLING 2020

Hej alle nuværende/sidste års medlemmer af Skanderborg BMX klub.

Skanderborg BMX klub indkalder til årsmøde og ordinær general forsamling 2020

Lørdag den 14. marts 2020 kl. 13.00 – I klubhuset på banen i Stilling, Teglgraven 3, 8660 Skanderborg

Klubben byder på kaffe og kage.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1. marts 2020. 
Forslag sendes til henrik@s-bmx.dk

———————–

§15. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:                                                    

a) Valg af dirigent.  
b) Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.
c) Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
d) Behandling af indkomne forslag.
e) Skriftlig afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.
I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal:
Valg af formand, samt 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem til ledergruppen.
f) Eventuelt.

———————
§14. Generalforsamling.

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

3. Ved henvendelses til formanden eller et medlem af ledelsen, skal det tidligst 4 dage før generalforsamlingen være muligt for interesserede at få udleveret en kopi af revideret regnskab og evt. indkomne forslag.

4. Stemmeret har alle medlemmer over 14 år. Forældre eller værge kan afgive stemme ved gyldig fuldmagt for medlemmer over 14. år. For medlemmer under 14 år overgår stemmeretten til forældre eller værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Indehavere af DMU official licens tilknyttet Skanderborg BMX Klub har ligeledes stemmeret.

5. Valgbar til ledelse og ledergruppen, er Klubbens myndige medlemmer samt forældre/værge til Klubbens medlemmer. Ingen kan vælges mod sin vilje.

6. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal til skriftlig afstemning og opnå 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg (simpelt flertal) med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige hvis blot en på generalforsamlingen ønsker det. Ledergruppens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside, senest den 1. marts.

7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen).

Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør §14 stk. 6 kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Med venlig hilsen

Henrik Kopietz – Formand

Åben hus Torsdag 12/9

Hej alle sammen 😊

Vi holder åben hus den 12.09.2019 kl: 17.30 – 20.00 Så kom frisk drenge og piger. Prøv en super sej sport med fart i pedalerne. 🏁

Klubbens kører vil være der til deres normale træning, så i kan få fornemmelsen af, hvordan sporten udføres.

Der vil være mulighed for, at låne cykel og udstyr.
Hvis man bliver sulten undervejs, kan man få sig en pølse med brød eller, hvis man er mere til den søde side, kan man også få sig et stykke kage. 🌭🍰 Sodavand 5,-

Vi håber på, at se så mange, som muligt 😊

Åben hus Torsdag 23/5

Hej alle sammen.

Vi holder åben hus torsdag den 23.05.19 kl 17.30 – 20.00 🏁

Så kom frisk drenge, piger og forældre og prøv en sej sport med fart i pedalerne 😊 Klubbens køre vil være der til deres normale træning, så i kan få fornemmelsen af, hvordan sporten udføres.

Der vil være mulighed for at låne cykel og udstyr på dagen. 

Hvis man bliver sulten undervejs kan man købe sig en pølse med brød til 15,- + en sodavand til 5,- 🌭🥤

Vi ser frem til at se så mange som muligt.

Klargøring af banen

Hej alle BMX’er og Forældre.

Så kan i godt sætte kryds i kalenderen, i weekenden 6. & 7. april skal banen i Stilling klargøres til udendørssæsonen.
Vi forventer at starte kl. 10:00 begge dage til vi ikke gider mere, nærmer info følger.

Af ting der skal laves, kan nævnes:
1. Banen + udenoms arealer.
2. Klubhus + skumgrav skal males (hvis det er tørt).
3. Rengøring af klubhus.
4. Oprydning i containere, evt. køres affald på lossepladsen.
5. Cykler og hjelme skal hentes i BMX hallen i Harlev og rengøres.

Vi har som sædvanlig brug for hjælp fra så mange som muligt, og det kan kun lade sig gøre ved fælles hjælp. Så mød op med godt humør og energi, og husk praktisk arbejdstøj. Tag gerne trailer med hvis i har.

Der er oprettet en begivenhed på Facebook, så meld venligst tilbage om du/I kan deltage. https://www.facebook.com/events/664776603972447/

Både lørdag og søndag er som udgangspunkt reserveret, men hvis vi er nok, kan vi måske klare det om lørdagen.

Vel mødt.

Klubkontingent og holdtilmelding, 2019

Tilmelding til klubben og holdtilmelding, 2019

Klubkontingent /medlemskab af Skanderborg BMX inkluderer organiseret BMX træning på forskellige hold. Klubkontingent dækker hele 2019, og giver rabat på træning i BMX hallen i vinter halvåret.

Træning på banen i Stilling er fra primo april til primo november.

Kvik guide tilmeldinger: Klubkontingent /medlemskab: tilmelding via vores klubmodul,- husk der skal oprettes en profil på siden for tilmelding, eller hvis du har en profil fra sidste år skal du bare logge ind. Følg nedenstående link for tilmelding.
• Begyndere/ lidt øvede, T1 holdet: T1 hold 2019
• Øvede samt evt. forældre/crusiere, T2 holdet: T2 hold 2019
• Meget øvede (+ ca.14 år) T2 holdet: T4 hold 2019

Som noget nyt for 2019 tegner man automatisk konkurrence licens hos DCU (Dansk Cykle Union) ved at melde sig ind i klubben.