…::: GENERALFORSAMLINGEN UDSÆTTES EN UGE :::…

Du da vejrudsigten ikke ser for god ud på lørdag, med regn, blæst og kulde, har vi valg at udsætte generalforsamlingen en uge til lørdag den 20/3 kl. 11:00 ved klubhuset på banen i Stilling.

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelse Generalforsamling 2021

Skanderborg BMX klub indkalder til årsmøde og ordinær general forsamling 2021

Lørdag den 13. marts 2021 kl. 11.00 – I klubhuset på banen i Stilling, Teglgraven 3, 8660 Skanderborg

Klubben byder på kaffe og kage. Du kan tilmelder dig ved at besvare denne mail 😊

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1. marts 2021.  Forslag sendes til henrik@s-bmx.dk

———————–

§15. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:                                                   

a) Valg af dirigent.

b) Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.

c) Forelæggelse af de reviderede regnskaber.

d) Behandling af indkomne forslag.

e) Skriftlig afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.

I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal:

Valg af formand, samt 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem til ledergruppen.

f) Eventuelt.

———————

§14. Generalforsamling.

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

3. Ved henvendelses til formanden eller et medlem af ledelsen, skal det tidligst 4 dage før generalforsamlingen være muligt for interesserede at få udleveret en kopi af revideret regnskab og evt. indkomne forslag.

4. Stemmeret har alle medlemmer over 14 år. Forældre eller værge kan afgive stemme ved gyldig fuldmagt for medlemmer over 14. år. For medlemmer under 14 år overgår stemmeretten til forældre eller værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Indehavere af DCU official licens tilknyttet Skanderborg BMX Klub har ligeledes stemmeret.

5. Valgbar til ledelse og ledergruppen, er Klubbens myndige medlemmer samt forældre/værge til Klubbens medlemmer. Ingen kan vælges mod sin vilje.

6. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal til skriftlig afstemning og opnå 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg (simpelt flertal) med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige hvis blot en på generalforsamlingen ønsker det. Ledergruppens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside, senest den 1. marts.

7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen).

Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør §14 stk. 6 kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

…::: CORONA UPDATE :::…

Hej alle sammen

Grundet regeringens nye restriktioner, er alt træning i hallen fra den 9/12 og frem til den 3/1 indstillet.

Dette skyldtes at hallen ligger i Aarhus kommune og vi derfor er underlagt de skærpet restriktioner regeringen har offentliggjort i dag.

T3 og T4 træningen vil bliver gennemført som planlagt i morgen den 8/12. Vi er selvfølgelig kede af vi ikke kan gennemføre træningerne helt frem til Jul, men vi bliver nød til at følge retningslinjerne.

Vi i Skanderborg BMX, ønsker jer alle en rigtig god Jul og godt Nytår. Og pas nu godt på hinanden derude.

Med venlig Hilsen
Bestyrelsen

Vintertræning Harlev hallen

Hej all sammen

Til info starter vi med træning i hallen den 2. nov.

T1 træner mandag og onsdag fra 17:30 til 18:30
T2 træner mandag og onsdag fra 18:45 til 19:45
T3 træner tirsdag og torsdag fra 17:30 til 19:00
T4 træner tirsdag 19:00 til 20:30 og lørdag 10:00 til 12:00

COVID-19 Update.

Vi er så heldig i klubben, at vi går under foreninger der har med børn og unge at gøre, så vi er underlag forsamlingsloft på 50 mennesker.

Dog er der et lille men, disse 50 der er omfattet forsamlingsloftet er jeres børn og de ansvarlige for jeres børn, som i dette tilfælde er trænerne og bestyrelsen.

Det betyder at i som forældre er omfattet forsamlingsloftet på 10 personer.
Vi har i bestyrelsen besluttet at indføre restriktioner ang. færdsel i hallen, se nedenstående.

1. Varmestuen og toiletterne vil være lukket.
2. Børn kommer omklædt og med fyldte vanddunke.
3. Kun en forældre/værge pr. barn.
4. Forældre/værger opfordres til at blive i bilen.
5. Det er krav om mundbind i hallen (Ingen mundbind = ingen adgang) i skal selv sørge for mundbind.
6. Hallen bliver ensrettet DVS. indgang længst væk fra gaten og udgang ved gaten, der vil være skilte på dørene.

Vi håber i bakker op om disse tiltag så vi alle kan komme trygt i hallen 🙂

Med venlig hilsen
Bestyrelsen