Kontingentbetaling og Licens for 2021

Prisen er denne sæson 850,- kr +gebyr pr medlem.

For tilmelding af Medlem/ Kontingent : https://sbmx.klub-modul.dk/cms/TeamEnrollmentalt.aspx…


Som noget nyt i år, så skal i selv aktivere jeres/jeres børns licens.
Licensen for 2021 er obligatorisk for alle medlemmer af Skanderborg BMX Klub, så i skal indløse det uanset om i skal køre løb eller ej.
Dette er et krav fra DCU (Dansk Cykel Union) og gælder for alle BMX klubber.

Gå ind på https://dcumedlem.sportstiming.dk

Log ind med sportstiming (hvis ikke i har en profil, så opret en profil, da den skal bruges til at booke løb)
Vælg eller opret dem, som skal have profil – husk at vedhæfte et nyt og vellignende billede.
Bestil licensen ved at trykke på “tegn medlemskab/licens” – husk at vælge BMX nederst på siden – den koster 300 kr. (+15 kr. i gebyr)

Man kan vælge at få et fysisk licenskort – dette skal kun bruges i udlandet, så skal man blot køre i DK, så behøver man ikke bestille fysisk kort.

Tryk JA ved BMX og vælg din licensklasseBetale med mobilepay eller kort.

Har i spørgsmål, så siger i bare til, så ser vi, om vi kan hjælpe 😊

Det er muligt allerede nu at bestille, så vi vil anbefale jer til at få det gjort, så det er overstået. Alternativt, så skal det gøres, når i betaler kontingent.
Vi må ikke tage mod kontingentpenge uden at der er oprettet licens.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Klubkontingent og holdtilmelding

Tilmelding til klubben og holdtilmelding

Klubkontingent /medlemskab af Skanderborg BMX inkluderer organiseret BMX træning på forskellige hold. Klubkontingent dækker hele sæsonen, på nær vintertræning i hallen

Træning på banen i Stilling er fra primo april til primo november.

Kvik guide tilmeldinger: Klubkontingent /medlemskab: tilmelding via vores klubmodul,- husk der skal oprettes en profil på siden for tilmelding, eller hvis du har en profil fra sidste år skal du bare logge ind. Følg nedenstående link for tilmelding.
• Begyndere/ lidt øvede, T1 holdet: T1 hold
• Øvede samt evt. forældre/crusiere, T2 holdet: T2 hold
• Meget øvede (+ ca.14 år) T2 holdet: T4 hold

…::: GENERALFORSAMLINGEN UDSÆTTES EN UGE :::…

Du da vejrudsigten ikke ser for god ud på lørdag, med regn, blæst og kulde, har vi valg at udsætte generalforsamlingen en uge til lørdag den 20/3 kl. 11:00 ved klubhuset på banen i Stilling.

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelse Generalforsamling 2021

Skanderborg BMX klub indkalder til årsmøde og ordinær general forsamling 2021

Lørdag den 13. marts 2021 kl. 11.00 – I klubhuset på banen i Stilling, Teglgraven 3, 8660 Skanderborg

Klubben byder på kaffe og kage. Du kan tilmelder dig ved at besvare denne mail 😊

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1. marts 2021.  Forslag sendes til henrik@s-bmx.dk

———————–

§15. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:                                                   

a) Valg af dirigent.

b) Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.

c) Forelæggelse af de reviderede regnskaber.

d) Behandling af indkomne forslag.

e) Skriftlig afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.

I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal:

Valg af formand, samt 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem til ledergruppen.

f) Eventuelt.

———————

§14. Generalforsamling.

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

3. Ved henvendelses til formanden eller et medlem af ledelsen, skal det tidligst 4 dage før generalforsamlingen være muligt for interesserede at få udleveret en kopi af revideret regnskab og evt. indkomne forslag.

4. Stemmeret har alle medlemmer over 14 år. Forældre eller værge kan afgive stemme ved gyldig fuldmagt for medlemmer over 14. år. For medlemmer under 14 år overgår stemmeretten til forældre eller værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Indehavere af DCU official licens tilknyttet Skanderborg BMX Klub har ligeledes stemmeret.

5. Valgbar til ledelse og ledergruppen, er Klubbens myndige medlemmer samt forældre/værge til Klubbens medlemmer. Ingen kan vælges mod sin vilje.

6. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal til skriftlig afstemning og opnå 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg (simpelt flertal) med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige hvis blot en på generalforsamlingen ønsker det. Ledergruppens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside, senest den 1. marts.

7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen).

Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør §14 stk. 6 kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.